Vrydag 04 Mei 2012

Bybelstudie aktiwiteite

Hello almal!

So rukkie terug het ek op ons Facebook blad gevra wat julle in die volgende nuusbriefie wou sien, heelparty het gevra vir Bybelstudie aktiwiteite wat jy as ouer saam met jou ouer kind kan doen.

Ek het so paar idees vir julle bymekaar gekry en 'n ekstra gratis dokument vir julle opgestel!

Bybelstudie idees vir die ouer kind:

Dankbaarheidsboekie
'n Goeie aktiwiteit om saam met jou kind te doen is om 'n dankbaarheidsboekie saam te stel.  Kry 'n klein nota boekie, plakkers, glinsterstof en enige ander kuns benodighede om die boekies te versier.  Sit almal gemaklik om 'n tafel en versier jou persoonlike boekie.  Na die pret van die versier van die boekies kan julle gesels as 'n gesin wat dit beteken om dankbaar te wees.  Elkeen kry ook 'n beurt om iets waarvoor hulle dankbaar is te noem, daarna kan elkeen dit in sy / haar boekie neerskryf.  Die boekies moet nie te diep gebêre word nie, laat almal in die huis dit handig hou en probeer om elke dag ietsie neer te skryf waarvoor jy dankbaar was.  Dit is 'n goeie oefening in dankbaarheid en aanvaarding.
                                                                                     foto bron

Gebedsboekie
Gesels met jou kind oor die krag van gebed en wat dit beteken in ons almal se lewens, dat dit ons kommunikasie met God is, ons gesels met God as ons bid.  Laat elkeen 'n gebedsboekie opstel.  Skryf neer die datum en waarvoor daar 'n behoefte is om te bid.  Baie keer voel dit vir ons of ons net bid en bid en niks terug hoor van God af nie.  God is 'n God van liefde en beantwoord ons altyd, partykeer nie soos ons gedink het nie en partykeer moet ons wag vir iets om te gebeur, op Sy tyd en nie ons mense tyd nie.  Dit is belangrik vir kinders om te verstaan aangesien ons as volwassenes somtyds met dit sukkel!  Laat jou kind neerskryf waarvoor hy / sy gebid het en dan ook wat in hulle lewens gebeur het, bv.  hulle vra miskien om goed te doen in 'n toets en doen toe goed na hulle geleer het.  Dit is ook goed om 'n lysie te hê om ander gebedsversoeke vir maats en familie ook neer te skryf, so leer kinders die krag van gebed en dat ons vir mekaar moet bid.

                                                                                       foto bron

'n Bybelse uitkyk op die lewe
Iets waaroor ek baie passievol is, is dat my kinders 'n Bybelse uitkyk op die lewe moet hê.  Ons lewe in 'n wêreld waar ons almal sondaars is en slegs deur Jesus Christus se dood en opstanding verlossing kan beleef.  As Christene moet ons alles wat om ons gebeur in die wêreld deur 'n Bybelse lens beskou, m.a.w. ons moet alles vergelyk met die Woord van God.  So hoe kan jy as ouer dit bewerkstellig in jou huis?

1. Eet saam as 'n gesin, gesels oor dinge wat die dag gebeur het en beantwoord vra of lei jou kind waar nodig sodat hulle kan leer wat dit beteken om deur 'n Bybelse lens na die wêreld te kyk.
2. Lees saam Bybel - dit is so belangrik om 'n standvastige basis vir jou kinders te kweek en dit begin by die begin!  Lees saam Bybel!
3. Skep 'n atmosfeer in julle huis wat die Bybelse lens perspektief versterk, bv. as daar 'n ander motoris voor jou inry, moenie uitvaar nie.  Bly kalm!  Enige gedrag wat jy so uitleef in jou daaglikse lewe word deur jou kind geabsorbeer en hulle leer dat dit aanvaarbare gedrag is.
4. Jou kind moet ten alle tye voel dat hy / sy met jou kan kom gesels oor aspekte wat vir hom / haar pla. Skep 'n atmosfeer waar jy nie veroordeel nie, maar luister en raad gee.  Indien 'n optrede straf verdien dien dit ooreenkomstig uit en beweeg aan.

                                                                                foto bron

Ek gaan volgende week 'n briefie uitstuur oor idees om die kleinspan besig te hou terwyl mamma en pappa bybelstudie doen!