Maandag 05 Mei 2014

JeugwerkersJeugwerkers – daar om kinders se lewens te raak

In vandag se skole word daar voorsiening gemaak vir al die behoeftes van die leerders. Elke leerder het ’n behoefte aan ’n geestelike leier of mentor. Deesdae word daar in skole ’n jeugwerker aangestel. Die jeugwerker word as ’n geroepene van God gesien wat die jeug in skole begelei om Christus te dien.

Om as ’n jeugwerker erken te word moet die persoon opleiding hê en bekwaam wees om met die jeug te werk. Die jeugwerker staan onder leiding van ’n kerk. Die kerk monitor die jeugwerker se werk wat hy/sy in die skool verrig.  

Die jeugwerker bou ’n vertrouensverhouding met die jeug en is deurlopend toeganklik vir die leerders. Hy/sy kan ook verantwoordelik gehou word vir bybelstudie- en groeigroepe vir die jeug. Leerders kan ook na die jeugwerker verwys word vir berading.

’n Jeugwerker moet ’n persoonlike verhouding met Jesus Christus hê en onder die leiding van die Heilge Gees lewe, gereeld vir die leerders bid en hulle inspireer.

Jaco Roggeband het sy ervaring as ’n jeugwerker gedeel. Hy is tans ’n jeugwerker by Hoërskool Jim Fouché in Bloemfontein. 

 Jaco Roggebrand

Jaco vertel dat hy  nie altyd ’n verhouding met die Here gehad het nie, maar dat hy later God se droom vir sy lewe besef het. Hy het na matriek  vir twee jaar “diensjaar” gedoen asook Teologie studeer. Namate sy verhouding met God verdiep het, het hy besef dat God hom geroep het om kinders se lewens te raak.

Voordat Jaco by Hoërskool Jim Fouché begin werk het, was hy betrokke by ’n kerk in die Kaap en daarna het hy as jeugwerker by Hoërskool Kathu gewerk.

Jaco mentor die leerders by die skool. Vir hom is dit belangrik om ’n persoonlike verhouding met die leerders te hê. Hy geniet dit om te sien hoe die leerders onafhanklik word en in hul leierskap groei.

Volgens Jaco is niks wat hy doen op sy eie nie. Hy het ’n goeie ondersteuningsstelsel en mense wat hom help.

Jaco het groot toekomsplanne en drome. Hy wil eendag ’n pastoor wees by sy eie gemeente. Een ding wat Jaco vir altyd wil doen is om mense te mentor en te inspireer.

Geskryf deur Zelda Mans; tans ‘n derdejaar Onderwys-student by die NWU-PUK

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Ons is mal daaroor om julle idees oor artikels te lees!