Betalings

Alle gelde soos uiteengesit op die faktuur wat aangestuur word moet ten volle betaal wees voordat enige materiaal gestuur sal raak.

Bankbesonderhede en totaal sal verskyn op die faktuur.


Faks asb. bewys van betaling na  086 509 1920 of epos dit na info@bybelklub.co.za

Bestellings moet geplaas word by info@bybelklub.co.za


Individuele stories kan deur ons of deur Kinderwerf aangekoop word.